KOMPETENCER

 

I Gregorius DesignThinking løser vi alle opgaver, der er forbundet med at kommunikere visuelt.

 

Det centrale i kommunikationsprocessen er at kende sine modtagere. Inden designprocessen kan startes, er det derfor vigtigt at definere hvilke emotionelle værdier, der skal vækkes i modtageren og hvad han/hun skal opleve, tænke og føle.

 

Vi arbejder både analytisk og intuitivt med afsæt i den enkelte virksomheds værdier og ønsker. Vi arbejder engageret og bringer faglige input i spil til både inspiration og diskussion – hos os er kvalificeret modspil en del af den service vi tilbyder.

DESIGN

 

Design er et vigtigt redskab i kampen om opmærksomhed.

 

Design skal bidrage til at skabe adfærd og god forretning og ikke mindst relation mellem produkt, virksomhed og kunde.

 

Når man skal til møde klæder man sig på til lejligheden. Og ligesom man påvirkes af andre menneskers umiddelbare fremtoning påvirker en virksomheds visuelle identitet – det overordnede design – også den generelle opfattelse af virksomheden.

 

Desværre ender designbeslutninger indimellem med at blive et spørgsmål om smag og styling, og det er spild af tid og penge. Vi arbejder ud fra ideen om, at design skal skabe funktionalitet og visuelle pointer i relation til den øvrige kommunikation.

 

Vores påstand er, at designeren og designet skal være medfortæller, hvilket stiller to krav:

•   designeren skal etablere viden om både afsender- og modtagerforhold

•   designeren skal indlejre den mulige sansning, som karakteriseres af de medier, der kommunikeres igennem. Fx er der stor forskel på sansningen i hhv trykte og digitale medier.

 

Vi udforsker konstant nye vinkler på designbegrebet. Blandt andet har Mulle Gregorius DesignThinking en Master i Design, fra Center for Designforskning. Hun har i sin afhandling fokuseret på dels interaktivt design dels kommunikationsprocessen mellem kunde og designer.

 

Mulle har skabt en kommunikationsmodel, Cicero 2.0, hvis formål er at styrke forståelsesprocessen mellem det intiutive og det rationelle. Således kan en designbrief eller -vurdering tage udgangspunkt i faglige og professionelle termer fremfor personlige præferencer.

Læs afhandlingen her

VISUEL IDENTITET

 

Når direktørens kone kan lide rød ender logofarven indimellem med at blive rød!

 

Men istedet for den personlige smag bør det afgørende for den visuelle identitet være, at den tager afsæt i virksomhedens sjæl.

 

Inden udvikling af den visuelle identitet er man dog nødt til at udarbejde en kommunikationsplatform/brand identitet.

 

Arbejdet med brand identiteten vil primært gå på at identificere og skabe et unikt sæt af brand-associationer hos modtageren.

 

Processen, der leder frem til dette, er en analytisk og strategisk tilgang som fundament for den konceptuelle platform.

 

På baggrund af den konceptuelle platform formes kommunikation og designkoncept.

 

Designet bidrager til dels at få kommunikeret strategien ud dels til at skabe og vedligeholde forandring via visuel identitet.

 

Vi tager, i Gregorius DesignThinking, udgangspunkt i at udvikle en designstrategi for kunden, som skaber rum for både genkendelse og differentiering. Det er ikke altid at en stor og tyk designbibel er løsningen, men at der skabes et udtryk og en vejledning, som nemt kan indlejres og efterleves i virksomhedskulturen.

 

Al god kommunikation kommer nemlig indefra.

 

Den visuelle identitet spænder bredt fra logo, farvepalette, skriftvalg, billedstil, formater, moduler til både print og digitale platforme, særlige grafiske elementer etc. Det vigtige er at skabe en identitet, som er flexibel og tager højde for de forskellige mediers kommunikationsunivers.

 

I branding og kampagner skal identiten være synlig men justeres alt efter kontekst, således at det er muligt eksempelvis at differentiere kampagner uden at miste identiten.

 

Gregorius DesignThinking har udarbejdet identitsprogrammer for blandt andre IAK –Ingeniørernes A-kasse, DE – Danske Ejendomsmæglere, IU – Industriens Uddannelser, Center for Reumatologi, Bekkevold Klinikken, PrimeTime Kommunikation m.fl.

 

Vi har udarbejdet årbøger/årsberetninger og rapporter for blandt andre IAK, AmCham (American Chamber of Commerce in Denmark), Amagerforbrænding, Pihl, Shell, Nycomed m.fl.

MAGASIN DESIGN

 

I Gregorius DesignThinking er vi specialister i magasindesign. Per Woer og Mulle Gregorius udarbejdede i 1998 et speciale i magasindesign i regi af Den Grafiske Højskole nu Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Specialet blev, i reduceret form, oversat til engelsk og udgivet som bogen The Magazine Designer as Storyteller.

 

Gregorius DesignThinking udarbejder magasinkoncepter med strategi og design og varetager også løbende layout af magasiner. Derudover arbejder vi som rådgivere, sparringspartnere, undervisere, uddannelsescensorer, jury etc.

 

For at et magasin skaber tilhørsforhold og identitet skal fortællingen i de forskellige lag – det visuelle og det redaktionelle – understøtte ét og samme budskab for at give mening for læseren.

 

Uanset om der er tale om intern eller ekstern kommunikation skal der formidles gode historier, hvor designeren og designet er medfortæller.

 

Der skal skabes plads til både genkendelse og overraskelse og fremfor alt skal eventuel pligtlæsning ændres til lystlæsning. Dertil er designet alfa og omega. Designet skal understrege redaktionelle pointer, skabe opmærksomhed, stemning, spænding og overblik og fremfor alt tilhørsforhold til læseren.

 

Læseren har magten

Hvis der er for stort aflæsningsbesvær i ord, billeder og design bliver læseren forvirret, lægger magasinet fra sig og pengene er spildt – både læserens og udgiverens.

 

Cool og 100 % funktionelt

Hos Gregorius DesignThinking er omdrejningspunktet at skabe klarhed og opmærksomhed med designet. Form må ikke være på bekostning af funktion. Men form skal værdsættes på linje med funktion. Et godt magasindesign kan være supercool og samtidig 100% funktionelt.

 

I praksis indgår vi ofte som sparringspartner i både visuelle og redaktionelle overvejelser. Vi tror, at jo tættere de kreative kræfter arbejder sammen des bedre bliver det samlede resultat.

 

Og en god ide er en god ide – uanset hvem den kommer fra. Derfor er det også en del af vores service at give udtryk for eventuel undren, når vi læser tektsterne igennem eller opdager manglende sammenhæng mellem billede og tekst når elementerne samles i designfasen.

 

Gregorius DesignThinking udarbejder magasiner for blandt andre TDC, Carlsberg, Fiat, Arbejdernes Landsbank, Danske Ejendomsmæglere, Dansk Bibliotikarforbund, Hyundai, Hovedforeningen af Danske Officerer …

DIGITALT DESIGN

 

Online – så er man på linjen

Når man er online, er ens computer, tablet eller smartphone koblet på internettet, og man kan kommunikere med alle andre, der ligeledes er online – hvis man kan finde hinanden. Man kan også besøge alle aktive websites – hvis man kan finde dem. Hvis man afbryder eller mister forbindelsen, er man offline, som betyder væk fra linjen.

 

Det afgørende er altså at kunne finde hinanden, være i kontakt med hinanden og kommunikere. Og man er ude, hvis man ikke er på!

 

Udtrykket sociale medier begynder at give mening som andet end Facebook og Twitter. For computeren, tabletten eller smartphonen er i sig selv sociale medier, så længe de er koblet til nettet.

 

At kunne finde hinanden og være social, kræver altså overordnet to ting: Dels at nogen har lyst til at finde én, (fokus på afsender-/modtagerforhold), dels at man gør en indsats for at blive fundet, (fokus på form og indhold).

 

Modtageren har magten – særligt på de digitale/sociale medier. Derfor mener vi, i Gregorius DesignThinking, at design af form og indhold, er afgørende i kampen om opmærksomhed. Tekniske features er idag en selvfølge uanset om der kommunikeres via computer, tablet eller smartphone.

 

Oplevelsesdesign

Designet skal fungere både i relation til budskabshieraki og æstetiske præferencer og samtidig give mening og vække følelser hos brugeren for derigennem at skabe en merværdi. En merværdi der også betegnes som oplevelsesdesign.

 

Drag fordel af at onlinekommunikation er flerdimensionel

Kommunikation på nettet – onlinekommunikation – er en kompleks affære, fordi mulighederne er mange.

 

I det trykte medie er historierne ofte domineret af sproget, hvilket kræver en skarp pen. På nettet er de historier, man fortæller, ofte interaktive multimediefortællinger, hvor man opnår samme effekt af formidlingen som i det trykte medie, blot i flere dimensioner.

 

Man kan informere og underholde samtidig – infotainment – og benytte auditive og/eller visuelle stimuli på forskellige niveauer og derved opnå en kommunikation, som er flerdimensionel. Netop muligheden for kommunikation i flere lag, åbner for at man kan favne en langt større målgruppe via de digitale medier end via de trykte alene.

 

Vi mener, at alfa og omega er at udnytte mediernes forskellige egenskaber til at skabe en samlet kommunikationsløsning off- og online.

OPLEVELSES DESIGN

 

Opmærksomhed er en begrænset ressource – alle slås om den.

 

Forbrugerne er ikke længere ”tilfredse” med at være passive beskuere. Oplevelsen skal kunne mærkes, og derfor vil de være medskabere af oplevelsen. Det nye medielandskab er netop med til at fremme denne udvikling.

 

Synlighed er eksistens, og derfor stilles der hele tiden krav om fornyelse.

 

Hos Gregorius DesignThinking mener vi, at essensen ikke kun er at skabe godt indhold, men også at kunne formidle det, og vi ser det som et særligt værktøj, når man/vi deltager i kampen om opmærksomhed.

 

Virksomheder har ofte flere oplagte muligheder for at formidle deres resultater, ambitioner og budskaber, men kan have svært ved at definere formen formidlingen skal foregå i – her hjælper et godt oplevelsesdesign.

 

Oplevelsesdesign beror også på oplevelsesøkonomi og eksponering, da der er indlejret en stor merværdi for virksomheder og organisationer i et vellykket oplevelsesdesign. I oplevelsesdesign indenfor kommunikation, branding, markedsføring og æstetik er udfordringerne bl.a. indlejret i emotion, kreativitet og segmentforståelse. Dette kræver en både praktisk og teoretisk forståelse, som vi har beskæftiget os med i flere år.

 

Mange virksomheder ligger inde med en merværdi uden at vide det.

 

Merværdien kan fx være indlejret i virksomhedens kulturelle identitet, og bruges som værktøj i oplevelsesdesignet til at styrke virksomheden ind- og udadtil.

 

I Gregorius DesignThinking er vi specialiserede i at finde frem til denne kultur og omforme det til en del af designet.

MAGASINER

DIGITALT

VISUEL IDENTITET

Gregorius DesignThinking har arbejdet med:

 

Amagerforbrænding (ARC)

AmCham Denmark (American Chamber of Commerce)

Arbejdernes Landsbank

Bekkevold Klinikken

Bibliotekarforbundet

Bolius

BPK (Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker)

Carlsberg Danmark

Center for Rygkirurgi

Dansk Energi

Dansk Politiforbund

Dansk Shell

Danske Ejendomsmæglere

Danske Familieadvokater

Danske Regioner

DemokraCity

DTL (Dansk Transport og Logistik)

Eterra

Fiat Danmark

Haderslev Kommune

HOD (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark)

Holbæk Kommune

Hyundai

IAK (Ingeniørernes A-Kasse)

Investas

Industriens Uddannelser

Japansk Festival

Københavns Kommune

Komplement

Kristensens Properties

Merkantil Data

Mærsk

Novo Nordisk

Nycomed

Primetime Kommunikation

Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Post Danmark

Psykiatrifonden

Rigsadvokaten

Skole og Forældre

Sund & Bælt Holding A/S

Sønderby Legal

TDC

TOPTOY

TV Danmark

Vallensbæk Kommune

Xendo

YouSee